hore

CENNÍK BYTOV

 

 

1. podlažie
BYT Č. POPIS PARKING
OBSADENOSŤ CENA AKCIA CENA PO ZĽAVE
101 N.P. 1 predaný - zľava -
102 N.P. 0 voľný 39 264 € zľava 35 338 €
103 N.P. 1 predaný - zľava
-
104 N.P. 1
predaný - zľava
-
105 N.P. 1 predaný - zľava
-

 

2. podlažie
BYT Č. POPIS PARKING OBSADENOSŤ CENA
201 2i 1 predaný -
202 2i 1 predaný -
203 2i 1 predaný 78 039 €
204 2i 1 predaný -
205 3i 2 predaný -
206 2i 1 predaný -
207 3i 2 predaný -
208 3i 2 predaný -
209 2i 1 predaný -
210 2i 1 predaný -
211 2i 1 predaný -
212 2i 1 predaný -
213 2i 1 predaný -
214 2i 1 predaný -
215 2i 1 predaný -

 

3. podlažie
BYT Č. POPIS PARKING OBSADENOSŤ CENA
301 2i 1 predaný -
302 2i 1 predaný -
303 2i 1 predaný -
304 2i 1 predaný -
305 3i 2 predaný -
306 2i 1 predaný -
307 3i 2 predaný -
308 3i 2 predaný -
309 2i 1 predaný -
310 3i 2 voľný 102 055 €
311 2i 1 predaný -
312 2i 1 predaný -
313 2i 1 predaný -
314 2i 1 predaný -
315 2i 1 predaný -

 

4. podlažie
BYT Č. POPIS PARKING OBSADENOSŤ
CENA
401 2i 1 predaný -
402 2i 1 predaný -
403 2i 1 predaný -
404 2i 1 predaný -
405 3i 2 predaný -
406 2i 1 predaný -
407 3i 2 predaný -
408 3i 2 predaný -
409 2i 1 predaný
-
410 3i 2 voľný 102 055 €
411 2i 1 predaný -
412 2i 1 predaný -
413 2i 1 predaný -
414 2i 1 predaný -
415 2i 1 predaný -

 

5. podlažie
BYT Č. POPIS PARKING OBSADENOSŤ
CENA
501 3i 2 predaný -
502 2i 1 predaný -
503 3i 2 predaný -
504 2i 1 predaný -
505 3i 2 predaný -
506 3i 2 predaný -
507 2i 1 predaný -
508 3i 2 predaný -
509 2i 1 predaný -
510 2i 1 predaný -
511 2i 1 predaný -
512 3i 2 predaný -

 

6. podlažie
BYT Č. POPIS PARKING OBSADENOSŤ CENA

602P 4i 2 predaný -
601P 4i 2 predaný -